19-06-2015 / nieuws / Goran Gavric

ForeyeT zet expertise in voor nieuwe verkeersleidingspost Utrecht

ForeyeT is gevraagd haar expertise in te zetten voor de levering en installatie van diverse visuele presentatiemiddelen in de nieuwe verkeersleidingspost te Utrecht.

 

ProRail heeft als belangrijke doelstelling in het programmaplan 2012-2015 te komen tot een robuuster spoor, dat ingericht is op groei en minder gevoelig is voor verstoringen. Voor de bouw van de nieuwe verkeersleidingspost in Utrecht betekent dit dat er robuustheid, flexibiliteit en innovatie wordt gevraagd om verder te kunnen professionaliseren.

ForeyeT heeft centraal in de seinzaal een videowall geïnstalleerd, bestaand uit negen 46 inch schermen. Daarop kan algemene relevante ondersteunende informatie voor de werkprocessen getoond worden. Op decentrale locaties in de seinzaal staan diverse schermen voor interne communicatie van ProRail. De videowall is volledig ingebouwd in een meubel, waardoor  maatvoering op de millimeter nauwkeurig en klimaathuishouding grote uitdagingen werden. In overleg met de opdrachtgever en de meubelbouwer zijn we gezamenlijk tot een goed en uniek resultaat gekomen.

In de kantoor- en overlegruimtes zijn verschillende schermen geleverd. Bovendien zijn er draadloze mogelijkheden om content van verschillende typen devices te tonen op de schermen. Zo kan efficiënt overlegd worden.  

In het verlengde van het service- en supportcontract voor de reisinformatiemiddelen op alle station in Nederland, worden de geleverde systemen in een onderhoudscontract opgenomen. Om zo de doelstelling van robuuste, flexibele en innovatieve dienstverlening te kunnen realiseren.