MVO - ISO 9001

Kwaliteitsmanagementsystemen

ForeyeT is actief bezig met haar kwaliteitsmanagementsysteem als onderdeel van het MVO-beleid. Dit doen wij met behulp van de ISO 9001 certificering. Dit is een wereldwijde norm die op Europees en landelijk niveau is overgenomen. Het uitgangspunt van het kwaliteitssysteem zijn de eisen en verwachtingen van de klant. Met deze certificering laten wij zien dat wij nadenken over onze rol in onze omgeving en dat wij alle processen steeds weer verbeteren.

 

KIWA

KIWA is gespecialiseerd in systeemcertificering. ForeyeT is door KIWA gecertificeerd. KIWA controleert of ForeyeT voldoende en relevante invulling geeft aan de ISO 9001 eisen. KIWA werkt met het Kiwa Progress toetsingsmodel.Het model is gebaseerd op de managementmodellen van het EFQM (www.efqm.org) en het INK (www.ink.nl). Hiermee kan de auditor procesmatiger werken en de normaspecten van diverse normen op overzichtelijke wijze bundelen via een aantal vaste, herkenbare aandachtsgebieden die op de bedrijfsprocessen zijn afgestemde. Met het model kan de auditor eenvoudig schakelen tussen normdetails en bedrijfsproces. De audit kan hierdoor op een efficiëntere wijze plaatsvinden en bevat dus ook meer inhoud en toegevoegde waarde.

 

Waarom?

Waarom vindt ForeyeT de ISO 9001 certificering belangrijk? Omdat wij niet alleen het belang van onze klanten, maar ook het belang van de klanten van onze klanten voorop hebben staan. De ISO certificering helpt ons onze processen te verbeteren. Hierdoor kunnen wij klantgerichter werken en voor duidelijkheid zorgen bij onze medewerkers. Op deze manier kunnen wij samen met openbaarvervoerbedrijven zorgen voor de “ultieme reizigervaring”.

 

Certificaten

Naast het ISO 9001 certificaat heeft ForeyeT het ISO 14001 certificaat behaald. Deze certificaten maken samen met ons CO2 Prestatieladder certificaat deel uit van het MVO-beleid van ForeyeT. 

 

Kiwa ISO 9001 logo NL 111998806560

Certificaat ISO 9001