MVO

CO2 prestatieladder

 

ForeyeT is actief bezig met haar CO2-reductie als onderdeel van het MVO-beleid. De CO2-prestatieladder is een norm om bedrijven te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat hierbij voornamelijk om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van steeds duurzamere energie. 

Stichting Klimaatvriendelijk aanbesteden en ondernemen

De Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO) is verantwoordelijk voor het certificeringschema, CO2 prestatieladder. Deze prestatieladder is voor ForeyeT het aangewezen instrument om de emissie inventarisatie ofwel CO2-voetprint in kaart te brengen, reductie na te streven en dit actief met betrokkenen om ons heen te bewerkstelligen.

Hieronder treft u ons meest recente CO2-prestatieladder certificaat.

Inzicht

Het begint allemaal met inzicht in de bestaande CO2-uitstoot. Hiervoor hebben we een emissie inventarisatie sheet ontwikkeld. Onze emissie CO2-footprint wordt hierin gemeten en zo wordt het direct inzichtelijk gemaakt. Op www.SKAO.nl vindt u ons portfolio. 

Reductie

De tweede stap is reductie. Vanuit de emissie inventarisaties heeft ForeyeT een aantal doelstellingen geformuleerd. Hiermee willen we actief aan de slag onze footprint te reduceren.

Communicatie

Wij houden u met onze website periodiek op de hoogte van ons CO2-presteren. Hiernaast hebben wij intern een communicatiestructuur opgezet waarin we onze interne- en externe communicatie hebben omschreven. Heeft u vragen over ons MVO-beleid? Neem dan contact met ons op.

 

Participatie

Als ForeyeT zijn we alweer diverse jaren actief met de CO2 prestatieladder. We hebben dan ook al enige ervaring met eigen initiatieven en de samenwerking met directe leveranciers of afnemers. Huidige initiatieven zijn onder andere:

  • Terugdringen transport reparaties & CCFL naar LED ombouw; Het totaal te verzenden beeldschermen is verlaagd doordat diverse schermen in Nederland via ForeyeT gerepareerd konden worden. Ook is er een reductie in het elektra-verbruik door de ombouw van CCFL naar LED. Met dit project is de klant overtuigd tot het opzetten van de cleanroom bij ForeyeT om dergelijke werkzaamheden hier uit te kunnen voeren. Dit is in 2017 vormgegeven.
  • Oriëntatie inzet zonnepanelen in samenspraak met verhuurder; Na wisseling van pandeigenaar heeft ForeyeT inmiddels opnieuw contact gelegd met de verhuurder en medehuurder over het verduurzamen van het pand waaronder de opwekking van groene stroom via zonnepanelen.

  

In onderstaand rapport vindt u meer informatie over onze initiatieven en participaties.

Co2 prestatieladder   logo 112003292677
Martijn Danse
Een ding is zeker.
Er kan meer dan je denkt.
Bel Martijn Danse 0031 638145274
Ziet er goed uit. Ik wil meer!