Veiligheid - VCA

Veiligheid

Veiligheid is een belangrijk thema binnen ForeyeT. Het welzijn van onze medewerkers staat voorop. Zij zijn dan ook allemaal in het bezit van een VCA-certificaat. Daarnaast is ForeyeT zelf ook VCA gecertificeerd. Veiligheid is een actueel thema dat altijd hoog op de agenda hoort te staan. ForeyeT is steeds bezig dit te verbeteren. De certificering is hier een hulpmiddel voor. 

 

Als onderdeel van de certificering wordt ForeyeT regelmatig gecontroleerd op de volgende onderwerpen:

-        Organisatie en Leiderschap;

-        Personeel management;

-        Strategie en Beleid;

-        Assetmanagement;

-        Procesmanagement;

-        Leveranciers;

-        Resultaten;

-        Evaluatie.

 

KIWA

KIWA is gespecialiseerd in systeemcertificering. ForeyeT is door KIWA gecertificeerd. KIWA controleert of ForeyeT voldoet aan de VCA eisen. KIWA werkt met het Kiwa Progress toetsingsmodel. Het model is gebaseerd op de managementmodellen van het EFQM en het INK . Hiermee kan de auditor procesmatiger werken en de normaspecten van diverse normen op overzichtelijke wijze bundelen. Dit met gebruik van een aantal vaste, herkenbare aandachtsgebieden die op de bedrijfsprocessen zijn afgestemd. Met het model kan de auditor eenvoudig schakelen tussen normdetails en bedrijfsproces. De audit kan hierdoor op een efficiëntere wijze plaatsvinden en bevat dus ook meer inhoud en toegevoegde waarde.

 

 

Waarom?

Waarom vindt ForeyeT VCA zo belangrijk? Onze medewerkers werken regelmatig in een risicovolle omgeving. Wij doen er dan ook alles aan om hun veiligheid te waarborgen. Dit doen wij onder andere door te werken met een VG-functionaris en het VG-plan. Zo gaan onze medewerkers goed voorbereid op pad.  

 

Certificaten

Naast het VCA-certificaat heeft ForeyeT het ISO 14001 certificaat en het ISO 9001 certificaat. Deze certificaten maken samen met ons CO2 Prestatieladder certificaat deel uit van het MVO-beleid van ForeyeT. 

 

Kiwa VCA logo NL 002 111995356064
Ziet er goed uit. Ik wil meer!