MVO - ISO 14001

Milieuzorgsysteem

ForeyeT is actief bezig met haar milieuzorgsysteem als onderdeel van het MVO-beleid. Dit doen wij met behulp van de ISO 14001 certificering. Omdat milieuzorg geen eenmalig project moet zijn, is ForeyeT steeds bezig dit te verbeteren. De certificering is hier een hulpmiddel voor.  De ISO 14001 beschrijft een milieumanagementsysteem volgens een model dat is gebaseerd op de Plan-Do-Check-Act cyclus (PDCA). Het milieumanagementsysteem is bedoeld om op een systematische manier milieuaspecten te identificeren. Vervolgens worden de prioriteiten bepaald zodat deze beheerst en verbeterd kunnen worden. Zo kan ForeyeT haar milieudoelstellingen realiseren. 

 

KIWA

KIWA is gespecialiseerd in systeemcertificering. ForeyeT is door KIWA gecertificeerd. KIWA controleert of ForeyeT voldoende en relevante invulling geeft aan de ISO 14001 eisen. KIWA werkt met het Kiwa Progress toetsingsmodel. Het model is gebaseerd op de managementmodellen van het EFQM  en het INK  Hiermee kan de auditor procesmatiger werken en de normaspecten van diverse normen op overzichtelijke wijze bundelen. Dit met gebruik van een aantal vaste, herkenbare aandachtsgebieden die op de bedrijfsprocessen zijn afgestemd. Met het model kan de auditor eenvoudig schakelen tussen normdetails en bedrijfsproces. De audit kan hierdoor op een efficiëntere wijze plaatsvinden en bevat dus ook meer inhoud en toegevoegde waarde.

 

Waarom?

Waarom vindt ForeyeT de ISO 14001 certificering belangrijk? Omdat wij ons bewust zijn van onze verantwoordelijkheid naar de maatschappij. De ISO certificering helpt ForeyT haar processen te verbeteren zodat er een bewustzijn blijft van de belasting op het milieu en deze tot een minimum beperkt wordt. Op deze manier besteden wij aandacht aan de milieu aspecten van ons eigen processen die wij kunnen beheersen.

 

Certificaten

Naast het ISO 14001 certificaat heeft ForeyeT het ISO 9001 certificaat behaald. Deze certificaten maken samen met ons CO2 Prestatieladder certificaat deel uit van het MVO-beleid van ForeyeT. 

 


Certificaat ISO 14001


Kiwa ISO 14001 logo NL 111998825563